Lámem kosti aj na Facebooku

piatok 27. júna 2014

vedieť

ty vieš
že ja so samotou
nebojujem
ty vieš
že ja sa nebránim
bytiu
ale niekedy
niekedy
nevieš o tom
že ja viem len
pochybovať
niekedy
nevieš

2014; Mavis Agony 

štvrtok 26. júna 2014

osobný Charlie

prinútil si ma
krvácať slzy
a zvracať
srdce
- každé jedno ráno
každé jedno poobedie
každú jednú noc
aké to je
- nemyslieť na teba?
aké to je
- vedieť tvoje meno?
aké to je
- poznať ťa?
vieš vôbec
čo všetko si
spôsobil?
nemôžeš to
vedieť

2014; Mavis Agony

Elizabeth Acoria

tváre
kosti
prázdne pohľady
a
chýbajúce úsmevy

dve tváre
dve kosti
milión prázdnych pohľadov
a
milión chýbajúcich úsmevov

jeden jediný
- čas

milión
- tvárí

2014; Mavis Agony

piatok 20. júna 2014

vzplanula som

predstava
jeho očí
jeho tváre
jeho mäkkých pier
a tvrdých vlasov
vášeň hudby
vo mne prebúdza
túžbu
- nepoznanú, absurdnú
a predsa skutočnú
silnú
túžim
ja skutočne túžim
po jeho pohľade
jeho držaní tela
jeho podobnosti
desí ma
premýšľať tak skutočne
tak odvážne
v plameňoch opojenia
z neznámeho
je neskoro
- oheň horí,
vzplanula som
láskou?

2014; Mavis Agony

sobota 14. júna 2014

otázka lásky

až keď som spoznala
silu tvojich rúk
na križovatke za mestom
keď padal dážď,
až keď som videla
lúče tvojich očí
kúsok od tých mojich
keď cítila som prítomnosť,
zakopali sme stopy
mnohých vrážd
a zhnité zlomené srdcia,
až keď som zistila,
že sme
skutočnosť,
zabila som lásku.

2014; Mavis Agony